Prancūzų kalbos pamokos internetu

Pradėkite nuo nemokamos įvadinės pamokos   Išbandyti nemokamai
1
Pirma pamoka

Išmoksime asmeninius įvardžius: aš, tu, jis, ji ir kt., susipažinsime su veiksmažodžiais ir sužinosime apie esamąjį laiką présent. Atrodo, gana paprasta? Taip ir yra!

2
Antra pamoka

Rien de spécial — nieko ypatingo, nieko naujo. Kad ir ką sakytų prancūzai, mes vis tiek esame jums paruošę šį tą naujo: mokysimės pasakyti, iš kur mes esame.

3
Trečia pamoka

Tęsime pažintį su daiktavardžiais, išmoksime atskirti vyriškąją ir moteriškąją gimines bei sudarysime savo pirmuosius klausimus.

4
Ketvirta pamoka

Šiek tiek gramatikos ir daug smagių pasikalbėjimų: susipažinsime su daiktavardžių daugiskaita, mokysimės skaičiuoti ir eisime į parduotuvę apsipirkti.

5
Penkta pamoka

Tęsime pažintį su skaičiais: mokysimės pasakyti, koks mūsų amžius, kelintais metais esame gimę bei koks mūsų telefono numeris.

6
Šešta pamoka

Mano šeima. Išmoksime daug giminystės saitus nusakančių daiktavardžių ir susipažinsime su savybiniais įvardžiais.

7
Septinta pamoka

Pasakosime, kur gyvename mes ir mūsų artimieji. Susipažinsime su prancūziškais vietos prielinksniais à ir en. Kaip jums toks planas?

8
Aštunta pamoka

Svečiuose pas Benoit! Žymimasis ir nežymimasis artikeliai. Prancūziškos konstrukcijos "il y a" ir "voici".

9
Devinta pamoka

Išmoksime būdvardžius, pakalbėsime apie spalvas ir būdvardinius parodomuosius įvardžius ce, cet, cette ir ces.

10
Dešimta pamoka

Kalbėsime apie viską, ką galime rasti mieste, bei susipažinsime su pagrindiniais vietos prielinksniais. Kalbėsime apie de ir žymimųjų artikelių le, la ir les vartojimą.

11
Vienuolikta pamoka

Kalbėsime apie veiksmažodžių neigiamą formą. Susipažinsime su mėnesių ir savaitės dienų pavadinimais. Mokysimės pasakyti, kokia šiandien diena ir kada yra mūsų gimtadienis.

12
Dvylikta pamoka

Išmoksime su laiku susijusių žodžių ir sužinosime, kaip prancūziškai paklausti, kiek valandų. Taip pat susipažinsime su sangrąžiniais veiksmažodžiais bei kalbėsime apie savo darbotvarkę.

13
Trylikta pamoka

Klausime ir atsakysime, ką mėgstame veikti laisvalaikiu. Mokysimės klausimus su qu’est-ce que, o pamokos pabaigoje kalbėsime apie orą.

14
Keturiolikta pamoka

Kalbėsime apie maistą, susipažinsime su dalies artikeliais du, de la ir des, o pamokos pabaigoje apsilankysime restorane.

15
Penkiolikta pamoka

Kaip palinkėti sėkmės, padėkoti už komplimentą? Kaip mandagiai atsidėkoti už kvietimą, atsiprašyti ar palinkėti gero kelio? Du nauji laikai: passé récent ir futur proche.

16
Šešiolikta pamoka

Naujas pagalbininkas Philippe! Visą savo dėmesį skirsime būdvardžiams ir mokysimės laipsniavimo.

17
Septyniolikta pamoka

Kalbėsime apie sveikatą ir ligas, apie prielinksnio à vartojimą su žymimaisiais artikeliais le, la ir le. Veiksmažodžiu avoir.

18
Aštuoniolikta pamoka

Toliau kalbėsime apie sveikatą, mokysimės apibūdinti savo nuotaiką, išmoksime liepiamąją nuosaką.

19
Devyniolikta pamoka

Mokysimės sudaryti passé composé laiką. Taip pat mūsų laukia dalykinis pokalbis telefonu.

20
Dvidešimta pamoka

Dėmesį skirsime veiksmažodžiams, kurių passé composé sudaromas su être. Mokysimės kalbėti apie savo profesinę patirtį

21
Dvidešimt pirma pamoka

Šiandien planuosime savo viešnagę Prancūzijoje ir pabandysime nusipirkti traukinio bilietą. Taip pat mokysimės sudaryti klausimus su klausiamuoju įvardžiu: quel (liet. koks).

22
Dvidešimt antra pamoka

Mokysimės sudaryti neiginius sudėtinių laikų formose. Susipažinsime su pačiais svarbiausiais neigimo žodeliais.

23
Dvidešimt trečia pamoka

Visą savo dėmesį skirsime prieveiksmiams ir kalbėsime apie jų vartojimo atvejus. Pamokos pabaigoje papasakosime apie įvairias šventes.

24
Dvidešimt ketvirta pamoka

Šioje pamokoje visą savo dėmesį skirsime santykiniams įvardžiams qui ir que. Mokysimės sudaryti šalutinius sakinius.

25
Dvidešimt penkta pamoka

Kalbėsime apie sakinių ar sakinio dalių sujungimą ir prijungimą. Išmoksime tris pačius svarbiausius: comme, quand ir que.

Naujos pamokos pasirodys jau netrukus!